Percentage of $STOXX50E Stocks Above Their 75-Day Moving Average

Euro Stoxx 50