Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (0770.HK)

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited